Febo 6 over evt. nieuw kraakverbod

Beste geïnteresseerde,

U staat op dit moment voor een kraakpand dat wellicht in de toekomst met harde hand zal worden ontruimd door de politie. Op dit moment maken de bewoners nog gebruik van een speculatieobject dat anders leeg zou staan. Bewoners, die geen andere mogelijkheid zagen om te kunnen wonen. De ontruiming zal mogelijk worden gemaakt door de anti kraakwet van CDA, CU en de PVV.

Met deze wet proberen de partijen te bewerkstelligen dat het kraken zal verdwijnen. Zij kunnen niet fouter zitten! Het “polder gekraak” zal weliswaar een snelle dood sterven, maar door het kraakverbod zal alleen de vorm van kraken veranderen. De strijd om woonruimte zal verharden, want je weet immers nooit wanneer de sterke arm opgetrommeld zal worden.

De Raad van state heeft ver van te voren gezegd dat het kraakverbod kant nog wal raakt. Diverse juristen geven aan dat dit wetsvoorstel niet praktisch is. Het kraakverbod moet dan ook vooral als symbool politiek gezien worden. Voor leegstand en speculatie hebben wij de politici nog geen enkele serieuze oplossing horen aandragen. De enige oplossing is er voor diegenen die er op los speculeren en doelbewust de huur- en koopprijzen op de woningmarkt opdrijven: het kraakverbod. Een wet die krakers criminaliseert en waardoor de Nederlandse samenleving verder zal polariseren.

Waar nu nog kraken in het openbaar gebeurt, zal vanaf het moment dat het kraakverbod in werking treedt, het kraken in een sfeer van
geheimzinnigheid plaatsvinden, bijvoorbeeld ’s nachts. Geen enkele kraker zal nog rekening hoeven te houden met een jaar leegstand of vergunningen.Zaken die nu nog zorgvuldig worden uitgezocht. En waarom zou nog iemand handen schudden met de brigadier die leegstand komt constateren? De daad is sowieso strafbaar, onder alle omstandigheden!

Celstraffen en politiegeweld hebben mensen in het verzet nog nooit tegen gehouden, zelfs niet in de donkerste tijden van het menselijk bestaan!

De economische schade voor Amsterdam zal aanzienlijk worden. Bij diegene die een vreugdedansje deden toen het wetsvoorstel in de 2e kamer is gekomen, zal de uitwerking ervan wel eens rauw op het dak kunnen vallen, want hoe denkt de politiek het kraakverbod praktisch te handhaven en uit te voeren?

Het straatbeeld zal gedomineerd worden door ME-bussen en afgesloten
straten. Stillen (=politie in burger) jagen op iedereen die er verdacht uitziet, dus ook u met uw leren jas, uw muts, uw versleten spijkerbroek. Om verzet te bedwingen zullen noodverordeningen worden afgekondigd en bewegingen van groepen mensen zullen worden gevolgd met een helikopter in de lucht.

Binnenkort hier, waar u nu nog rustig staat?

Het kraakverbod zal een nieuwe vlam van kritische beweging ontsteken die
in Nederland zijn weerga niet zal kennen, want wonen:

IS NOG ALTIJD EEN RECHT!

Kom ook in verzet tegen de antikraakwet!

De Febo Kraakgroep

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: